Facebook icon

Masáž PřerovDaniela Popová

Segmentová reflexní masáž

Co je segmentová reflexní masáž?

Patří do skupiny tlakových masáží. Její technika je původně odvozena od masáže klasické, ale tato masáž působí více na nervový systém. Drážděním receptorů posílá masér signál dostředivými drahami do mozku a odtud také vycházejí zpětné reakce do kůže,podkoží a svalů masírovaného. Masáž je prováděna s cílem odstranit reflexní změny na kůži a v hlubších tkáních, které mohou být způsobeny například fyzickým přetěžováním dané oblasti, zvýšeným svalovým napětím nebo onemocněním vnitřních orgánu.

Hmaty používané v segmentové reflexní masáži se liší od hmatů použivaných v klasice a na rozdíl od nich, tyto hmaty zasahují také do nejhlubších tkáňových vrstev.

Masáž provádím pouze po osobní konzultaci s klientem, kdy zhodnotím celkový stav klienta a případné možné kontraidikace.

Účinky segmentové reflexní masáže:

  • rychlé odstranění bolesti
  • normalizace stavu klienta při akutním vegetativní podráždění

Cena: 280Kč