Facebook icon

Masáž PřerovDaniela Popová

Dornova metoda a Breussova masáž

Co je Dornova metoda?

Při této metodě dochází k uvolnění blokád a bolesti, a to převážně okolo páteře a kyčelních kloubů, ale také kolen, kotníků a ramen. Některé bolesti páteře mohou být způsobeny celkovou poruchou statiky, která je zapříčiněná například rozdílnou délkou končetin (velmi častý problém). Jedná se o terapii, kdy dochází k pozitivním výsledkům s dlouhodobým trváním. Terapie je absolutně bezpečná a nedochází k nepříjemným vedlejším účinkům.

Při této metodě, kdy je nutná aktivní účast klienta, se dynamickým a přirozeným pohybem uvedou klouby a obratle do správné polohy. Klient, tím, že kloub nebo obratel se vrátí do původní polohy, velmi ryhle zbaví bolesti. Účinek této metody působí též na senzomotorické dráhy mozku. Z mozku do svalu pak přichází informace "uvolnit". Předností Dornovy metody je i uvolnění blokády ve tkáni, což se děje tlakem palce na páteř. Tím dochází k uvolnění energetického bloku.

Jinak řečeno... Řeší se příčina! Odtraníme-li příčinu,odstraníme i problém. Dornovou metodou doplněnou Breussovou masáží, se napraví klouby, obratle a vyrovná se celková statika těla. Také se uvolní fyzické a psychické bloky.

Dornova metoda je vhodná pro všechny lidi bez rozdílu věku. Kontraindikace: náchylnost ke zlomeninám, osteoporoza, nádorové onemocnění, akutní stavy včetně akutních zlomenin. Provádějí se nejméně dvě sezení. Naučíte se cvičení,které si můžete dělat i doma.

Účinky Dornovy metody:

  • napravení klobů a obratlů
  • vyrovnání celkové statiky těla
  • uvolnění fyzických a psychických bloků

Cena: od 350Kč